„кредитна карта“

Примери

Въпреки че понастоящем не изискваме кредитна карта при регистрацията, потвърждаването на възрастта ви чрез малка транзакция с кредитна карта е един от начините да потвърдите, че отговаряте на възрастовите ни изисквания – в случай че профилът ви е бил деактивиран, след като сте въвели дата на раждане, която сочи, че сте под необходимата възраст за притежаване на профил в Google. Научете повече.