„споделяне“

Примери

С Google+ например имате много различни опции за споделяне. Можете да споделяте публикации обществено или с ограничена група, да ги заключвате, за да не могат да се споделят повторно, или да ги направите достъпни за по-нататъшно разпространение от всички. Научете повече.

Настройката за споделени препоръки контролира дали приятелите ви виждат името и лицето ви до бутона +1 в реклами, когато гледат продукт или марка, означени от вас с +1. Научете повече.