„да показваме тенденции“

Примери

Можете да видите някои от тях в Google Тенденции и набиращите популярност видеоклипове в YouTube.