„преглеждайте и взаимодействайте с рекламите ни“

Примери

Редовно информираме рекламодателите например дали сме показали тяхна реклама на някоя страница и дали има вероятност да е видяна от потребителите (за разлика примерно от това, да е била в част от страницата, до която те не са превъртели). Може да измерим и други взаимодействия, като например как потребителите са преместили мишката над дадена реклама или дали са взаимодействали със страницата, на която тя се показва.