Рамки за саморегулиране

Последна промяна: 20 септември 2016

Както е описано в удостоверението ни за защита на личните данни (Privacy Shield), спазваме рамката за защита на личните данни в отношенията между ЕС и САЩ съобразно постановеното от Министерството на търговията на САЩ относно събирането, използването и задържането на лични данни от страните – членки на Европейския съюз. Google, включително Google Inc. и изцяло притежаваните от него дъщерни дружества в САЩ, е удостоверило, че се придържа към принципите на рамката. Продължаваме да носим отговорност за личната Ви информация, която се споделя съгласно принципа за прехвърляне към трети страни за външно обработване от наше име, както е описано в раздела „Информация, която споделяме“. За да научите повече за програмата за защита на личните данни в отношенията между ЕС и САЩ , както и да видите удостоверението на Google, моля, посетете уебсайта на програмата.

Ако имате запитване относно практиките ни за поверителност по отношение на удостоверението ни за защита на личните данни, Ви насърчаваме да се свържете с нас. Google може да бъде разследван и срещу него могат да бъдат предприети принудителни мерки от страна на Федералната комисия по търговията на САЩ (FTC). Може също да подадете жалба в местния орган за защита на данните и ние ще работим съвместно с него за решаване на проблема Ви. При определени обстоятелства програмата за защита на личните данни предоставя правото да поискате правно обвързващ арбитраж за жалби, които не са били разрешени с други средства, както е описано в Приложение I към принципите.

Също така спазваме директивите на програмата „Безопасно пристанище“ (Safe Harbor) на САЩ и Швейцария, както е формулирана от Министерството на търговията на САЩ, що се отнася до събирането, използването и задържането на лична информация от Швейцария. Google е удостоверило, че се придържа към принципите за поверителност на „Безопасно пристанище“ и също така прилага към личната информация от Швейцария принципите за защита на личните данни в отношенията между ЕС и САЩ. За да научите повече за програмата „Безопасно пристанище“ и за да видите удостоверението на Google, моля, посетете уебсайта на програмата.

Google също така се придържа към отрасловите стандарти за прозрачност и право на избор в рекламите онлайн.