Ключови термини

Свързани лица

Свързаното лице представлява юридическо лице, което принадлежи на групата дъщерни дружества на Google.

Кеш за данни на приложенията

Кешът за данни на приложенията представлява хранилище в дадено устройство. С негова помощ например уеб приложенията могат да работят без връзка с интернет и да подобрят ефективността си благодарение на по-бързото зареждане на съдържанието.

Уеб хранилище на браузъра

Уеб хранилището на браузъра дава възможност на уебсайтовете да съхраняват данни в браузър на дадено устройство. Използването на режим „локално хранилище“ позволява информацията да се съхранява между сесиите (за да може например да се извлече дори след затваряне и повторно отваряне на браузъра). HTML 5 е една от технологиите, ползващи уеб хранилището.

„Бисквитката“ е малък файл, съдържащ низ от знаци, който се поставя на компютъра ви, когато посещавате уебсайт. Когато го посетите отново, „бисквитката“ позволява на този сайт да разпознае вашия браузър. В „бисквитките“ може да се съхраняват предпочитания на потребителя и друга информация. Можете да пренастроите браузъра си да отказва всички „бисквитки“ или да показва, когато се изпраща „бисквитка“. Някои функции или услуги на уебсайта обаче може да не функционират правилно без „бисквитки“. В платформите, където няма „бисквитки“ или те не са приложими, за подобни цели се използват други технологии, като например идентификаторът за рекламиране в мобилните устройства с Android. Научете повече за това, как Google използва „бисквитките“ и как борави с данните, включително и с „бисквитките“, когато работите със сайтовете или приложенията на партньорите ни.

Устройство

Устройството представлява компютър, който може да се използва за достъп до услугите на Google – например настолен компютър, таблет или смартфон.

Профил в Google

Можете да разполагате с достъп до някои от нашите услуги, като си регистрирате профил в Google и ни предоставите определена лична информация (обикновено своето име, имейл адрес и парола). Тази информация за профила се използва за удостоверяването ви, когато ползвате услугите на Google, и за защита на профила ви от неупълномощен достъп от страна на други лица. Можете да редактирате или да закриете профила си по всяко време чрез настройките в профила си в Google.

Препращащ URL адрес в HTTP

Препращащият URL адрес в HTTP е информация, която се изпраща от уеб браузъра до целевата страница, обикновено когато кликнете върху връзка към нея. Тази информация съдържа URL адреса на последната уеб страница, посетена от браузъра.

IP адрес

На всяко свързано към интернет устройство се задава уникален номер, известен като адрес по интернет протокол (IP). Тези номера обикновено се задават в блокове по географски признак. IP адресът често може да се използва за идентифициране на мястото, от което устройството се свързва към интернет.

Непозволяваща лично идентифициране информация

Това е информация, която се записва за потребителите по такъв начин, че вече не отразява или не препраща към потребител, който може да бъде лично идентифициран.

Лична информация

Това е информация, която ни предоставяте и която ви идентифицира лично, като например вашето име, имейл адрес или данни за плащане, или други сведения, които Google логично може да свърже с подобна информация, например информацията, която свързваме с профила ви в Google.

Пикселен маркер

Пикселният маркер е тип технология. Поставя се на уебсайт или в основния текст на имейл с цел проследяване на дейността на уебсайтове или на това, кога се отварят имейли или се осъществява достъп до тях, и често се използва в комбинация с „бисквитки“.

Деликатни категории

Рекламната категория може да е деликатна, ако е свързана с теми като раса, религия, сексуална ориентация или здравословно състояние. Когато ви показваме персонализирани реклами, е възможно да свържем идентификатор от „бисквитки“ или подобни технологии с теми като „Готварство и рецепти“ или „Въздушен транспорт“, но не и с деликатни категории. Налагаме подобни правила на рекламодателите си.

Поверителна лична информация

Това е категория лична информация, свързана с поверителни медицински сведения, расов или етнически произход, политически или религиозни убеждения или сексуална ориентация.

Сървърни регистрационни файлове

Като повечето уебсайтове нашите сървъри автоматично записват заявките за страници, направени, когато посещавате сайтовете ни. Тези „сървърни регистрационни файлове“ обикновено включват заявката ви за мрежата, IP адрес, тип на браузъра, език на браузъра, дата и час на заявката ви и една или повече „бисквитки“, чрез които еднозначно може да идентифицираме вашия браузър.

Ето пример за обичаен запис на регистрационен файл, където търсенето е за „коли“, и следва анализ на частите му:

123.45.67.89 - 25/Mar/2003 10:15:32 -
http://www.google.com/search?q=cars -
Firefox 1.0.7; Windows NT 5.1 -
740674ce2123e969

Уникален идентификатор на устройство

Уникалният идентификатор на устройство (понякога наричан „универсален еднозначен идентификатор“ или „UUID“) представлява низ от знаци, който е включен в устройството от производителя му и може да се ползва за еднозначното му идентифициране (например IMEI номер на мобилен телефон). Тези идентификатори се различават по това, колко са постоянни, дали могат да се задават повторно от потребителите и как се осъществява достъп до тях. Дадено устройство може да има няколко отделни уникални идентификатора. Те могат да се използват за различни цели, включително защита и откриване на измами, синхронизиране на услуги като електронната поща на потребителя, запомняне на предпочитанията му и предоставяне на подходящи реклами.